۲۰

اسفند

هفدهمین کنگره کشوری ارتقا خدمات آزمایشگاهی

هفدهمین کنگره ارتقاءکیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران از تاریخ 29 فروردین لغایت 1 اردیبهشت 1398 به مدت 4 روز توسط انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در برج میلاد برگزار می شود.

علاوه بر حضور پیشتازطب در نمایشگاه این کنگره در غرفه های 47 و 48، کارگاه های علمی نیز از جانب این شرکت برای علاقه مندان برگزار خواهد شد.