۳۱

فروردین

کارگاه آموزشی تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتریپیلوری: کاربردها و محدودیت‌ها

 

 

کارگاه آموزشی دکتر سیدرضا جویا
موضوع؛ تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتریپیلوری: کاربردها و محدودیت‌ها
 
یک‌شنبه، اول اردیبهشت۱۳۹۸
مرکز همایش‌های برج میلاد، سالن چهار
ساعت۱۱:۳۰تا۱۳:۳۰